IBM Internet of Things Foundation

Big datan ohessa ja yhteydessä on puhuttu paljon esineiden internetisä (IoT) ja sen johdannaisista teollinen internet, teollinen esineiden internet sekä kaiken internet. Esineiden verkottuminen ja kytkeytyminen pilveen on keskeisessä roolissa big data -ilmiössä ja edustaa datan kolmatta aaltoa, sensorisen datan valtavaa datamassaa. IBM julkisti äskettäin portaaalinsa, jossa tarjotaan paketoitua ratkaisua älykkäiden verkottuneiden esineiden maailmaan kytkeytymiseksi:

Big data ja pilvipalvelut -kirja

Painokoneet aloittivat työnsä tällä viikolla ja tässä kuussa kirja tulee viimein kauppoihin. Koulutuksiin osallistuneet ja muut joille kirja on jo luvattu, saavat postipakettinsa heti, kun kirja tulee painosta.

Immo Salo kirja big data ja pilvipalvelut

Datan tulevaisuus Hadoopissa?

Hadoop on jo vakiinnuttanut paikkansa yhtenä big datan kiinnostavimmista alustoista. Ekosysteemi on hyvässä nosteessa, aktiivinen ja avoin. Moni kaupallinen toimijakin perustaa oman arkkitehtuurinsa juuri Hadoopin varaan. Yksi näistä on Actian, joka tarjoaa valikoimaa big datan nopean hyödyntämisen alustoja sloganillaan "Big data for the rest of us". Dataa syntyy päivä päivältä enemmän, ja tämä luo tarkoituksen myös Actianin työlle.

Big data jo valtavirtaa?

Big datasta on nyt puhuttu kohta neljä vuotta. Käytännön tekemisessä sen merkitys on vielä osittain hämärän peitossa, pääosin termin monitulkintaisuuden vuoksi. Mikä lopulta on big data -toteutus ja kuinka kauan se sellaisena pysyy jatkuvan kehityksen viedessä big datan määritelmää yhä haastavampien tehtävien suuntaan.

GridGainilta Apache Ignite

Muistinvaraisen analytiikan edelläkävijä GridGain on ottanut askeleen pidemmälle avoimen lähdekoodin maailmassa. Jo aiemmin Apache-lisenssin alla tarjottu GridGain In-memory Data Fabric tunnetaan tästä lähtien Apachen Incubatorprojektina, nimeltä Ignite. Tällä muutoksella tavoitellaan laajempaa kehittäjäjoukkoa tuotteen taakse turvaamaan kilpailukyky kasvavilla muistinvaraisten ratkaisujen markkinoilla.

Big data -koulutus kasvussa Yhdysvalloissa

Big datan merkitys ei ole katoamassa, vaikka itse termi alkaakin hiljalleen pilkkoutua uusien, tarkennettujen käsitteiden ja ratkaisujen tahoille. Useat Yhdysvaltalaiset kauppatieteisiin erikoistuneet yliopistot ovat myös omaksuneet aihepiirin ohjelmistoihinsa, paljolti myös opiskelijoiden painostuksesta. Kyky yhdistää liiketoimintaosaamiseen syvällisempiä analytiikan taitoja nähdään tulevaisuuden työmarkkinoilla erittäin arvokkaaksi pääomaksi ja kaupallisen oppimäärän täydentämiseen onkin nyt tarjolla useita vuoden intensiivisiä analytiikkaohjelmia.

Genomistrategia puhututtaa Sitran seminaarissa

Tänään pidetään Sitralla työpaja "Näin genomitieto muuttaa terveydenhuoltoa", jossa aiheena perintötekijät terveydenhuollon näkökulmasta. Valtavia mahdollisuuksia, mutta myös huolestuttavia uhkakuvia. Genomistrategiaa kuitenkin tarvitaan. Teknologian kehitys on ollut niin nopeaa, että lainsäädäntö ja yleisemmin yhteiskunnallinen keskustelu tulee jälkijunassa.

Hortonworks aloitti listautumisprosessin

Nyt otetaan ensiaskeleita jo pitkään ennakoidun Hadoop-toimijan listautumisessa. Ensimmäisenä prosessin ehti käynnistää Hortonworks, joka on hakee viranomaisilta lupaa listautumiseen. Prosessin aloittaminen asettaa lähimmät kilpakumppanit Clouderan ja MapR:n uuteen asemaan. Molemmilla on huhujen mukaan jo käynnissä olevat omat listautumissuunnitelmat, mutta aikataulun sovittelussa täytyy nyt ottaa huomioon Hortonworksin liikkeet.

Big data osana suuria uudelleenkoulutushankkeita

Taloussanomat uutisoi tänään Opetus- ja kulttuuriministeriön hankesuunnitelmasta uudelleenkouluttaa Nokialta irtisanottuja työntekijöitä ajankohtaisiin aiheisiin. Alustavasti kahden vuoden kestoisen koulutusohjelman kulmakivinä toimisivat big data, pilvipalvelut ja kyberturvallisuus. Varsinaista ohjelmaa kaavaillaan jopa 1200:lle hengelle ja sen lisäksi lyhyempiä täydennyskoulutuksia vielä 400:lle.

Iso-Britannia näyttää mallia osaamisen kehittämisessä

Iso-Britannian Department for Business, Innovation and Skills, jonka lähin vastine Suomessa lienee TEM OKM:llä höystettynä panostaa keihäänkärkiosaamisen kehittämiseen ja osaajapulan ratkaisemiseen. Sen rahoittamana voittoa tavoittelematon e-skills UK tarjoaa rahoitusta big data -koulutukseen markkinaehtoisesti.

Lisbon Council: Euroopan digitaalinen tulevaisuus

Ajatushautomo Lisbon Council on julkaissut katsauksen big dataan osana Euroopan digitaalista tulevaisuutta. Raporttia varten on haastateltu alan start-uppeja eri puolilta Eurooppaa ja Ivorio oli yksi näistä. Raportista käy hyvin ilmi, että ajatukset ovat varsin hyvin linjassa ja samat huolet toistuvat eri puolilla markkinaa.

Datan omistajuus puhuttaa

Big datan aikakaudella on havahduttu toden teolla datan arvoon. Ja kun arvoa tunnistetaan, nousee usein esiin myös kysymys omistajuudesta. Dataa on internetin palveluiden lyhyen historian aikana kerätty jokseenkin vapaasti ja vailla selkeitä yhteisiä pelisääntöjä, sopimuksia tai selkeää läpinäkyvyyttä muille kuin palveluntarjoajille. Tässä piileviin epäkohtiin on alettu keskittyä mm. MyData -otsikon alla. Olisiko kuluttajalla oltava paremmat oikeudet omaan digitaaliseen jalanjälkeensä? Entä yrityksillä, jotka käyttävät palveluita?

Chicagon avoin data inspiroi

Kunnat, kaupungit ja muut julkisin varoin hallitut organisaatiot tuottavat valtavan määrän informaatioita. Tietyt kaupungit ovat jo ottaneet edelläkävijän roolia näiden datavirtojen vapauttamisessa paremmin hyödynnettäväksi. Yhdysvalloissa tietä avaa maan kolmanneksi suurin kaupunki, Chicago, jonka jalanjäljissä ja innoittamana myös muut kaupungit ovat lähteneet avaamaan dataansa.

Teollinen internet

Laitteiden sensorien tuottaman datan hyödyntäminen

Teollinen internet on ollut vahvasti esillä Suomessa viimeisen kahden vuoden ajan. Vuonna 2012 General Electricin lanseeraama käsite on alleviivannut sensorisen datan merkitystä. Laitteisiin asennettavat monipuoliset sensorit kertovat sen nykytilasta ja aikasarjojen perusteella voidaan ennustaa myös tulevaa, mistä tunnetuin esimerkki on ennakoiva huolto. Tuon esitteli McKinsey big data -raportissaan vuonna 2011 ja GE:n vuoden 2012 paperista se on varmaan se lainatuin esimerkki sensoridatan hyödyntämisestä.

Hadoop integroituu kaupallisiin tuotteisiin

Hadoopin rooli on jo vakiintunut osana lähes kaikkia big datan kokonaisratkaisuja tarjoavia tuotteita. Tällä viikolla joukkoon ovat liittyneet uusilla ilmoituksilla Teradata ja HP. Teradata tuo omaan big data -tarjontaansa lisäyksenä mahdollisuuden käyttää MapR:n Hadoop-jakelua. Samalla julkistettiin yhteistyösopimus, joka kattaa kehitysyhteistyön, tavoitteiden integroimisen sekä yhteisiä myyntiponnisteluja.

Talousdatan louhintaan $15M investointi

Yhdysvalloista kantautuu jälleen uutisia investoinneista big datan mahdollisuuksien myötä syntyneisiin uusiin toimijoihin. Tällä kertaa finanssisektorilta.

Vältätkö nämä big datan virheet?

Forbes listaa artikkelissaan kolme suurta virhettä, jotka toistuvat big data -hankkeissa tarpeettoman usein. Monella yrityksellä big data on vieläkin tavoitteiden tasolla, eikä suuria investointeja tai päätöksiä toteutusten suhteen ole vielä tehty. Lista on hyvä lukaista ajatuksella läpi, jotta samoja virheitä ei enää toisteltaisi. Kokonaisuutena big data ja sen alle luokiteltavat toimenpiteet on kuitenkin niin laaja, että virheiltä ei voi välttyä.

Suomen Akatemia pohtii tulevaisuutta

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto pohtii tulevaisuutta ja kehityssuuntia. Tutkalla on myös big data:

Big data ei ole yksin teknologiamurroksessa, vaan seurana ovat niin pilvipalvelut, robotiikka kuin 3D-tulostuskin. Käsitteistä ei ole pulaa, mutta hyvistä ideoista ja ennen kaikkea käytännön toteuttajista on.

Big data - totta vai tarua

Big data on aiheena tämän kuun Itä-Suomen yliopiston Uljas -lehdessä otsikolla "Big data - totta vai tarua".


Big data lehtiartikkeli Uljas