Big data, yksi ilmiö, monta nimeä

Ytimessä data

Uudehkossa kirjassaan Data-ism Steve Lohr kuvaa big data -ilmiötä ja sen vaikutuksia. Keskeistä on data. Ei vain sen paljous, kuten sanaparin big data ensimmäinen osa antaa ymmärtää, vaan moninaisuus, nopeus, arvo, potentiaali ja muut v-kirjaimilla jo vuosia kuvatut ulottuvuudet. Edelleen monissa kirjoituksissa tunnutaan big data ymmärrettävän vain suurten datamäärien ihmettelyksi. "Ohhoh, onpas sitä!".

Koneoppimista pilvipalveluna

Amazon Machine Learning - uusin tulokas

Amazon julkisti oman vastineensa Microsoftin Azure Machine Learningille.

Digitalisaatio 2.0 - älykkäät koneet ja esineet

Verkottuneet laitteet ja tuotteet (Internet of Things) ja investointihyödykkeet (Industrial Internet) tuottavat valtavat määrät monipuolista dataa kiihtyvään tahtiin (big data). Datan tuottamisen lisäksi ne myös hyödyntävät siitä jalostettua informaatiota toimintansa ohjaamisessa. Visualisoitujen mallien avulla voidaan tehostaa ihmisen usein intuitioon nojaavaa päätöksentekoa ja automatisaation avulla laitteiden ja niiden muodostamien järjestelmien autonomista toimintaa.

Big data ja pilvipalvelut

Tällä viikolla pidettiin Helsingin Messukeskuksessa ICTexpo-messut ja viereisessä kongressikeskuksessa Prosessipäivät. Molemmissa olivat vahvasti esillä pilvipalvelut ja big data - yhdessä ja erikseen. Omat esitykset olivat lyhyitä katsauksia tämän hetken tilanteeseen ja ilmiöiden lähihistoriaan. Teemana pilvipalvelut on nopeasti noussut kuriositeetistä keskiöön ja big data näyttää tekevän saman.

Hadoop-koulutus

Hadoop on hiljalleen vakiinnuttanut asemansa yhtenä tunnetuimmista big data -teknologioista. Pelkkä Hadoop ei vielä ole kovin kiinnostava, mutta sisarprojektiensa myötä se on laajentunut ja monipuolistunut hurjaa vauhtia. Enää ei puhuta vain datan tallentamisesta ja sen eräajotyyppisestä analysoinnista, vaan tarjolla on SQL-tukea, NoSQL-tietokantaa, muistinvaraista- ja stream-analytiikkaa yms.