Big data -verkkokurssit

Osaajapula on keskeisessä roolissa meneillään olevasta muutoksesta puhuttaessa. Se on suhteellinen käsite, joten yhtä totuutta ei ole. Yksi tapa saada nopeasti yhtenäinen yleiskuva big data -ilmiöstä levitetyksi koko organisaatioon ovat verkkokurssit. Ivorio tarjoaa niitä tällä hetkellä useista keskeisistä teemoista yleisestä big data -tietämyksestä konkreettisiin teknologioihin kuten Hadoop ja Docker sekä käytännön tekemiseen esimerkiksi R-ohjelmoinnin muodossa.

Hadoop-kurssi

Hadoop-kursseja alkaa nyt olemaan tarjolla useammassakin oppilaitoksessa. Esimerkiksi Aalto-yliopiston kurssi pilvipalveluista sisältää Hadoop-opetusta ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoululla on oma kurssinsa Hadoopista (3 op.):

Smart Machines

Olin eilen puhumassa Tampereen teknillisen yliopiston järjestämässä "Robotiikan ja robotisaation asiantuntija"-asiantuntija koulutusohjelmassa älykkäistä koneista ja siitä, miten ne jatkavat pilvipalveluiden ja big datan pohjustamaa tarinaa.

Big data vuonna 2016

Big data -ilmiö aloitti nousunsa vuonna 2011 ja nyt viisi vuotta myöhemmin näyttää siltä, että huomioarvon huippu on saavutettu tai ainakin tullaan tämän vuoden aikana saavuttamaan. Hype alkaa siis laantua ja huomio kiinnittyy enemmän käytännön tekemiseen, vaikutuksiin ja konkreettisiin teknologioihin ja menetelmiin.

Big Data Google Trends

Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä

Olen huomenna puhumassa Edutechin "Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä" -kurssilla. Analytiikan mahdollisuudet ovat lisääntyneet jättiharppauksin big data -ilmiön myötä ja esimerkiksi Hadoop ja pilvipalvelut yhdessä ja erikseen tarjoavat tapoja tallentaa ja käsitellä liiketoiminnalle arvokasta tietoa tavoilla, jotka olivat tieteiskirjallisuutta kymmenen vuotta sitten.

Myös Hadoopin tulevaisuus on pilvessä

Hadoop palveluna

Jo pitkään on Amazon tarjonnut pilvipalvelussaan AWS:ssä yhtenä palveluna valmiiksi konfiguroitua Hadoop-klusteria. Microsoftin Azure on toinen tunnettu pilvipalvelu, josta Hadoopia saa palveluna. Googlella ei omaa Hadoop-jakelua ole, mutta Google pilvipalvelu Computing Cloud:ia toki voi käyttää myös Hadoopin alustana:

Click to Deploy Apache Hadoop

The Apache Hadoop 2.4.1 framework supports distributed processing of large data sets across clusters of computers.

Olennaista big datassa on lisäarvo

Pelkkä data on arvotonta

Big data -määrittelyissä datan tarkastelunäkökulmia ovat tyypillisesti englanninkieliset V-kirjaimella alkavat sanat, joista tunnetuimmat ovat klassiset Volume, Variety ja Velocity. Nämä toimivat myös suomeksi: Volyymi, Vaihtelevuus ja Vauhti. Nämä datan määrään, monipuolisuuteen ja lisääntymis- sekä analysointivauhtiin liittyvät kolme ulottuvuutta ovat tulleet tutuiksi kaikille big data -ilmiöön tutustuneille.

Big data -verkkokurssi

Nyt voit tilata "Big datan perusteet"-verkkokurssin ja tutustua big datan perusteisiin omaan tahtiisi:

Big datan perusteet -verkkokurssilla saat rautaisannoksen big dataa teoriassa ja käytännön esimerkein. Verkkokurssiin on tiivistetty keskeiset asiat ja tunnetuimmat käytännön esimerkit kokonaisuudeksi, jonka voit käydä läpi ja omaksua omaan tahtiisi.

Verkkokurssiin sisältyy tukimateriaalina myös kirja "Big data ja pilvipalvelut" (Docendo 2014):

Big data -kirjoja

Big data -kirjoja paljon

Sitä mukaa kuin huomio big data -ilmiön ympärillä on lisääntynyt, on aiheesta julkaistu kirjoja. Nimikkeitä alkaa olla jo niin paljon, että niiden listaaminen on toivotonta. Ilmiön alkuvaiheessa näin ei vielä ollut. Hyvä tapa tutustua ajankohtaiseen kirjallisuuteen aiheesta ovat Audiblen äänikirjat:

Nimikkeitä alkaa sielläkin olla jo paljon. Tässä muutamia esimerkkejä:

Geenidata esimerkkinä big datasta

Tunnetuin ihmisen geeniperimää kartoittanut projekti on Human Genome Project.

The Human Genome Project (HGP) was one of the great feats of exploration in history - an inward voyage of discovery rather than an outward exploration of the planet or the cosmos; an international research effort to sequence and map all of the genes - together known as the genome - of members of our species, Homo sapiens. Completed in April 2003, the HGP gave us the ability, for the first time, to read nature's complete genetic blueprint for building a human being.

Sivut