Data on kuin öljy. Jokaisen Big Datan tarjoamiin mahdollisuuksiin perehtyneen on helppo ymmärtää tämän tunnetun vertauksen osuvuus. Kuten maaöljy ja sen jalostustuotteet 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen mullistivat kehittyvien teollisuusyhteiskuntien talouden ja yhteiskunnalliset rakenteet, voi data uusine, lähes rajoittamattomine käyttömahdollisuuksineen mullistaa nykyisten informaatioyhteiskuntien tulevaisuuden.

Kuten öljyllä, ei myöskään datamassoilla ole jalostamattomana juuri mitään käyttöä. Jalostettuna molemmista tulee kuitenkin arvokas tuotannontekijä, jonka ympärille talouskasvu on mahdollista rakentaa. Jalostettu data, ja erityisesti monet Big Datan käytännön sovellukset, tarjoavat yrityksille lukuisia erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi data-analytiikasta on kehittymässä yritysten keskeisin keino lisätä myyntiä, parantaa asiakaspalvelua, optimoida kuluja ja kehittää teknisesti aiempaa parempia järjestelmiä.

Kuten öljyn käyttöön liittyy ympäristöhaasteita ja riskejä, joiden sääntely on katsottu välttämättömäksi, kohdistuu myös datan hyödyntämiseen vastaava merkittävä sääntelyintressi. Monet Big Datan maailmassa elävät eivät tule huomanneeksi, että Big Data -sovellusten hyödyntämä data sisältää varsin usein tietoa, joka täyttää lainsäädännössä asetetun henkilötiedon määritelmän. Käytännössä kaikki tietojärjestelmät tai -kannat, joissa on mukana vähänkään sellaista tietoa, josta joku henkilö on tunnistettavissa, ovat tietosuojalainsäädännön tiukan ja yksityiskohtaisen sääntelyn piirissä.

Big Datan sovellukset saattavat mahdollistaa kajoamisen yksilön yksityisyyden suojan ytimeen: digitaalinen jalanjälkemme – tiedot, jotka kaikista toimistamme sähköisessä ympäristössä automaattisesti tallentuvat – saattaa mahdollistaa sen, että tällaisen datan haltijat tietävät meistä enemmän kuin läheisinkään perheenjäsenemme.

Viime kädessä Big Datan avulla tehtävien analyysien ja ennusteiden perusteella yksilön toimintamahdollisuudet voivat kaventua ja valinnanvapaus rajoittuu: syrjäytymisvaarassa oleva lahjakas nuori ei saa työharjoittelupaikkaa, koska hänestä tehty kattava tausta-analyysi korostaa valintaan liittyviä riskejä; lainaa ei myönnetä loistavan liiketoimintaidean yllättäen kehittäneelle start-up-yritykselle, koska data-analytiikka on todennut perustajan taustan arveluttavaksi. Big Datan perusteella tehtävillä ennusteilla on vaarana ryhtyä toteuttamaan itse itseään. Entä jos tällaiset ennusteet perustuvat väärään tietoon tai virheelliseen algoritmiin?

Vaikka Big Datan, henkilötietojen ja yksityisyyden suojan oikeudelliselle sääntelylle on olemassa hyvät perusteet, on lainsäädännön noudattaminen ja tehokkaiden käytännön ratkaisujen löytäminen nykyisessä sääntely-ympäristössä haastavaa. Big Dataan kohdistuva nykyinen lainsäädäntö on 1990-luvulta, ja toimintaympäristö, jossa se on syntynyt, eroaa täysin nykyisestä digitaalisesta maailmastamme.

EU:ssa parhaillaan valmisteltavalla tietosuojauudistuksella tulee olemaan mittava vaikutus kaikkiin Big Datan parissa työskenteleviin yrityksiin ja koko alan kehittymismahdollisuuksille. Niille, jotka toivovat datasta öljyn kaltaista uutta tehokasta voiteluainetta länsimaisille talouksille, Brysselissä suunniteltu uusi sääntely tarjoaa harmillisen vähän apua käytännön ongelmiin. Tietosuojauudistusta on arvosteltu muun muassa siitä, että se asettaa uusia esteitä Big Dataan perustuville teknologisille innovaatioille. Keskeiset tietosuojaperiaatteet, kuten yksilön oikeus tietää ja päättää kaikesta henkilötietojensa käsittelystä sekä tietoja kerättäessä määritellyn tietojen käyttötarkoituksen muuttamisen kielto, rajoittavat merkittävästi Big Datan hyödyntämismahdollisuuksia. Valitettavasti uusi sääntely on Big Datan näkökulmasta hyvin todennäköisesti jo voimaantullessaan vanhentunutta. Ongelma on tiedostettu, mutta sen ratkaiseminen ei ole helppo tehtävä. Syväluotaava tuore analyysi Big Datan lainsäädännölle luomista haasteista on luettavissa EU:n tietosuojavaltuutetun Peter Huistinxin 26.3.2014 julkaisemasta mielenkiintoisesta lausunnosta Privacy and competitiveness in the age of big data.

Tällaisissa olosuhteissa toimialan yritysten olisi kyettävä itse etsimään ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka tehokkaasti turvaisivat sekä Big Datan mahdollisimman laajamittaisen hyödyntämisen että yksilöiden tietosuojan toteutumisen. Monissa tilanteissa datan anonymisoiminen muotoon, jossa sitä ei enää pidetä lainsäädännössä määriteltynä henkilötietoina, saattaa tarjota käyttökelpoisen ratkaisun monien ongelmien välttämiseksi.

Koska Big Dataan kohdistuvan lainsäädännön taustalla on joka tapauksessa konkreettinen tarve löytää tasapaino yksilöiden oikeuksien sekä yritystoiminnan ja digitaalisen talouden kehittymismahdollisuuksien välillä, ovat voittajia ne Big Data -yritykset, jotka muuttavat tietosuojasta huolehtimisen kilpailuedukseen. Tuotteita ja palveluita kehittäessä on hyvä muistaa, että jossakin vaiheessa menestystä jokainen sovellus joutuu juristien tai viranomaisten arvioinnin kohteeksi. Jotta uuden sovelluksen tai palvelun kaupallistamismahdollisuudet eivät yllättäen katoaisi alta, tähän tilanteeseen on syytä varautua ennalta jo suunnitteluvaiheessa. Informaatioyhteiskunnan standard oileja ja rockefellereitä tulevat olemaan ne Big Data -yritykset, jotka toteuttavat tuotteensa tietosuojan huomioon ottaen ja kykenevät siten lunastamaan sovellusten käyttäjien, kuluttajien ja asiakkaidensa luottamuksen.

 

Jukka Lång

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers praktiikkaa. Hän toimii suomalaisten ja ulkomaisten yritysten neuvonantajana muun muassa tilanteissa, joissa yritykset suunnittelevat tietosuojaa koskevien velvoitteidensa toteuttamista käytännössä taikka neuvottelevat sopimusehdoista palveluntarjoajiensa tai asiakkaidensa kanssa. http://www.dittmar.fi/jukka_lang

Dittmar & Indrenius
Avainsana: 

Leave a comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
Roskapostitorjuntaa.