Moni tietohallintojohtaja kysyy itseltään big datasta: mistä aloitan, ja kuinka? Tiedon määrä lisääntyy eksponentiaalisesti ja juuri nyt on oikea aika hakea lisäarvoa liiketoiminnalle katsomalla perinteisen yritystiedon ulkopuolelle, ja hakea tällä uudella tiedolla uusia liiketoimintaprosesseja, uusia tuotteita, parempaa asiakaspalvelua, bränditietoa, tai uusia partneruuksia. Mutta mistä kannattaa aloittaa? Ja millä teknologialla?

Big Data ei ole vain Hadoop klusteri yrityksen konehuoneessa, vaan se tulee nähdä kokonaisarkkitehtuurina. Yrityksen Big Data -kokonaisarkkitehtuurin rakentamisen voi jakaa neljään askeleeseen, joista jo ensimmäinen voi riittää toteuttamaan tarvittavan lisäarvon.

Big Datan hyväksikäytön aloitus voi tuntua haasteelliselta jos sitä ei lisätä osaksi yrityksen informaatioarkkitehtuuria jo lähtökohtaisesti. Nykyiset tietovarastot perustuvat perinteisille relaatiotietokantateknologioille, kuten esimerkiksi Oracle tietokannalle. Tietovarasto antaa näkemyksen kuinka liiketoiminta toimii ja analytiikka kuinka parantaa sitä. Ensimmäinen askel kokonaisarkkitehtuurissa onkin parantaa nykyisen tiedon analysointia lisäämällä tiedon louhinta, paikkatieto ja ottamalla käyttöön uudenaikainen analytiikkatyökalu. Tällöin perinteisen dashboardin ja adhoc-kyselyjen lisäksi saadaan itse tieto enemmän visuaalisemmaksi ja paikallisemmaksi päätöksentekoa varten.

Kuva 1: Tietovaraston toiminnallisuuksien laajentaminen

Arkkitehtuurisesti Big Data tuo perinteiseen liiketoimintatietoon lisää paljon uusia tiedonlähteitä, uutta dataa jota ei aikaisemmin otettu kiinni, tallennettu tai analysoitu. Toinen askel tyypillisesti onkin ottaa haltuun suuria määriä uutta strukturoimatonta tietoa, joka jo lähtökohtaisesti vaatii uuden kustannustehokkaan teknologian – kuten Hadoopin - taakseen. Huomioitavaa on se, että pelkkä tiedon haltuunotto ja jalostus on vain toinen puoli kolikosta. Yritysten on täyden hyödyn saamiseksi yhdistettävä uusi skrukturoimaton tieto jo olemassaolevaan yritystietoon. Hadoop:n käyttö strukturoimattoman tiedon konsolidointiin, yhdistämiseen ja transformaatioon on avainasemassa. Tämän lisäksi työkalut tiedon siirtämiseen ja yhdistämiseen perinteisen tietovaraston kanssa varmistavat maksimaalisen hyödyn uudesta tiedosta liiketoimintaprosesseihin asti.

Kuva 2: Hadoop osaksi informaatioarkkitehtuuria

Mikäli uuden tiedon määrä ja vauhti on erittäin massiivinen, kuten esimerkiksi teollisessa internetissä,  tuo se mukanaan uuden haasteen. Tiedon levylle tallentaminen ei välttämättä ole kustannustehokasta eikä edes tarpeellista, mutta analysointi vaatii jonkin väliaikaisen varaston tiedolle.  Tällöin kolmas askel on lisätä muistipohjainen tapahtumienhallinta ja automaattinen päätöksentekomoottori. Tapahtumienhallintaohjelmisto suodattaa, korreloi ja prosessoi tapahtumia reaaliaikaisesti, ja päätöksentekomoottori yhdistää ennustavan analytiikan yritystason päätöksen tekoon ja suosituksiin tiedon pohjalta.

Kuva 3: Nopean datan käyttöönotto

Viimeisenä askeleena on varustautua nopeaan tapaan toimia mikäli jotain odottamatonta tapahtuu - ilman asiakkaiden menettämisen pelkoa. Parhaiten suoriutuneille yrityksille on tuttua se miten hankalaa kriittisessä tilanteessa on analysoida valtavaa määrää monipuolista tietoa monesta eri lähteestä yhtäaikaa. Tämä vaatii esimerkiksi Information Discovery työkalun, joka mahdollistaa loppukäyttäjän itsenäisen työskentelyn ja aksessoinnin kaikkeen tietoon – riippumatta tiedosta, tiedon paikasta, ajankohdasta tai tietomallista.

Kuva 4: Information Discovery

Edellä on kuvattuna lyhyesti neljä askelta kokonaisvaltaisen Big Data arkkitehtuurin rakentamiseen. Big Data ei ole yksi tuote, vaan eri haasteisiin tarvitaan erilaisia teknologioita. Big Data strategian tulee olla osa yrityksen informaatioarkkitehtuuria, sitä ei pidä nähdä yksittäisenä siilona. Vain tällä tavalla siitä pystytään saamaan parhain lisäarvo liiketoiminnalle.

Markku Mäkinen

Markku Mäkinen on tiedonhallinnan asiantuntija, joka on Oraclella työskennellyt monien ulkomaisten ja kotimaisten yritysten erittäin suurten tiedonhallintaympäristöjen parissa jo yli 20 vuotta. Hän on aikaisemmin työskennellyt myös muistinvaraisten relaatiotietokantojen tuotekehityksessä USA:ssa. Tällä hetkellä Markku on johtava arkkitehti Oraclella keskittyen Big Data ympäristöihin ja Oraclen Engineered Systems tuotteisiin.

Oracle Finland
Maailman toiseksi suurin ohjelmistoyritys Oracle Corporation on johtava E-business -sovellusten ja internet-pohjaisten tiedonhallintaratkaisujen toimittaja. Ratkaisutarjonta koostuu laitteistoista, tietokannoista, liiketoimintasovelluksista ja sovelluskehitysvälineistä sekä konsultointi-, koulutus- ja tukipalveluista. Oracle tarjoaa tiedonhallinnan alueella laajimman ja integroiduimman yrityskäyttöön tarkoitetun ratkaisun integroimalla ja optimoimalla uudet ja vanhat teknologiat tiedon hankintaan, organisoimiseen, analysointiin ja päätöksentekoon Big Data maailmassa.
Avainsana: 

Leave a comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
Roskapostitorjuntaa.