Lait ja erityisesti niitä tulkitsevat lakimiehet ja viranomaiset leimataan usein innovoinnin pahimmiksi tukahduttajiksi. Tietosuojasääntely ei ole säästynyt tältä leimalta, vaan sen syyksi on vieritetty tiedonvaihdon tukahduttaminen, teknologian käyttöönoton hidastaminen, ihmisten välisen kanssakäymisen monimutkaistaminen sekä velvollisuus laatia toinen toistaan tarpeettomampia asiakirjoja. Voiko yksi sääntelykokonaisuus tosiaan saada näin paljon pahaa aikaiseksi?

Tietosuojasääntelyn suurin haaste on sen asettamat näennäisen väljät säännökset. On vaikea ymmärtää sääntelyä, jonka palasten muodostaman kokonaiskuvan näkee vasta, kun koko säännösverkko on hallussa. Teknologianeutraalina sääntelynä henkilötietolaki ei myöskään ota kantaa siihen, miten sen säännökset suhtautuvat uuden tekniikan mahdollistamiin innovaatioihin, kuten Big Datan hyödyntämiseen. Säännöksen haastavuutta kuvastaa se, että brittien tietosuojaviranomainen, Information Commissioner's Office (ICO), on tänä kesänä katsonut tarpeelliseksi julkaista 50-sivuisen oppaan Big Datan ja tietosuojan suhteesta. Oppaan mukaan sekin tarjoaa kuitenkin vain yleiskuvan aihepiiristä.

Toisaalta väljyys luo joustavuutta. Juuri tämän joustavuuden hyödyntäminen on merkittävässä asemassa muovattaessa sääntelyn soveltamistapoja uuteen teknologiaan sopiviksi. Käytännönläheisyys, säännösten tarkoituksen ymmärtäminen ja tämän tarkoituksen mukaisten lopputulosten tavoittelu ovat avainasemassa sovellettaessa vanhaa sääntelyä uusiin innovaatioihin. ICO:a lainatakseni: "The principles are still fit for purpose but organisations need to innovate when applying them."

Sääntelyn noudattaminen lisää myös luottamusta. Säännökset antavat uudelle palvelulle tai uudelle toimijalle yksityisyydensuojaa turvaavan kehikon, johon yritykset voivat tukeutua rakentaessaan asiakkaidensa luottamusta palveluunsa. Tästä kilpailuedusta hyötyvät erityisesti innovoinnin edelläkävijät ja uudet toimijat.

Toimiva säännös ei näin ollen ole innovoinnin este, vaan lisäsyy innovoida hieman lisää.

Information Commissioner's Office: Big data and data protection

Iiris Keino

Iiris Keino on tietosuojaan erikoistunut lakimies Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Consumers & Marketing -ryhmästä. Hän toimii suomalaisten ja ulkomaisten yritysten neuvonantajana muun muassa tilanteissa, joissa yritykset suunnittelevat tietosuojaa koskevien velvoitteidensa toteuttamista käytännössä taikka neuvottelevat sopimusehdoista palveluntarjoajiensa tai asiakkaidensa kanssa.

Dittmar & Indrenius
Avainsana: 

Leave a comment

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
Roskapostitorjuntaa.