Big data -verkkokurssit

Osaajapula on keskeisessä roolissa meneillään olevasta muutoksesta puhuttaessa. Se on suhteellinen käsite, joten yhtä totuutta ei ole. Yksi tapa saada nopeasti yhtenäinen yleiskuva big data -ilmiöstä levitetyksi koko organisaatioon ovat verkkokurssit. Ivorio tarjoaa niitä tällä hetkellä useista keskeisistä teemoista yleisestä big data -tietämyksestä konkreettisiin teknologioihin kuten Hadoop ja Docker sekä käytännön tekemiseen esimerkiksi R-ohjelmoinnin muodossa.

Hadoop-kurssi

Hadoop-kursseja alkaa nyt olemaan tarjolla useammassakin oppilaitoksessa. Esimerkiksi Aalto-yliopiston kurssi pilvipalveluista sisältää Hadoop-opetusta ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoululla on oma kurssinsa Hadoopista (3 op.):

Hadoop-koulutus

Hadoop on hiljalleen vakiinnuttanut asemansa yhtenä tunnetuimmista big data -teknologioista. Pelkkä Hadoop ei vielä ole kovin kiinnostava, mutta sisarprojektiensa myötä se on laajentunut ja monipuolistunut hurjaa vauhtia. Enää ei puhuta vain datan tallentamisesta ja sen eräajotyyppisestä analysoinnista, vaan tarjolla on SQL-tukea, NoSQL-tietokantaa, muistinvaraista- ja stream-analytiikkaa yms.

Sitran "Uusi koulutus"-foorumi

Uusi koulutus foorumi Sitra

Tänään aloitti työnsä Sitran Uusi koulutus -foorumi, jossa pohditaan koulutuksen tulevaisuutta. Foorumi on jatkoa Sitran aiemmin järjestämille muihin teemoihin keskittyneille foorumeille.

Iso-Britannia näyttää mallia osaamisen kehittämisessä

Iso-Britannian Department for Business, Innovation and Skills, jonka lähin vastine Suomessa lienee TEM OKM:llä höystettynä panostaa keihäänkärkiosaamisen kehittämiseen ja osaajapulan ratkaisemiseen. Sen rahoittamana voittoa tavoittelematon e-skills UK tarjoaa rahoitusta big data -koulutukseen markkinaehtoisesti.

Big data osana suuria uudelleenkoulutushankkeita

Taloussanomat uutisoi tänään Opetus- ja kulttuuriministeriön hankesuunnitelmasta uudelleenkouluttaa Nokialta irtisanottuja työntekijöitä ajankohtaisiin aiheisiin. Alustavasti kahden vuoden kestoisen koulutusohjelman kulmakivinä toimisivat big data, pilvipalvelut ja kyberturvallisuus. Varsinaista ohjelmaa kaavaillaan jopa 1200:lle hengelle ja sen lisäksi lyhyempiä täydennyskoulutuksia vielä 400:lle.

Big data -koulutus kasvussa Yhdysvalloissa

Big datan merkitys ei ole katoamassa, vaikka itse termi alkaakin hiljalleen pilkkoutua uusien, tarkennettujen käsitteiden ja ratkaisujen tahoille. Useat Yhdysvaltalaiset kauppatieteisiin erikoistuneet yliopistot ovat myös omaksuneet aihepiirin ohjelmistoihinsa, paljolti myös opiskelijoiden painostuksesta. Kyky yhdistää liiketoimintaosaamiseen syvällisempiä analytiikan taitoja nähdään tulevaisuuden työmarkkinoilla erittäin arvokkaaksi pääomaksi ja kaupallisen oppimäärän täydentämiseen onkin nyt tarjolla useita vuoden intensiivisiä analytiikkaohjelmia.

Huh, nyt big data puhututtaa todella!

Nyt siitä puhutaan - ja paljon. Big datasta on blogattu ahkerasti tällä viikolla Suomessa:

Big data hypestä todellisuuteen

Bilotilla filosofiamme on, että Big Datan hyödyntämistä ei saa jättää sen analysointiin, vaan lopputulos tulee viedä takaisin prosesseihin ja jalkauttaa liiketoimintaan. Siksi käytämmekin termiä Practical Big Data.

Lue koko juttu (Bilot)

Kouluttautuminen edellytyksenä big datan hyötyjen korjaamiseen

Jokainen tietotyötä tekevä lienee jo kuullut big datan käsitteen. Osa on sivuuttanut sen vain yhtenä monesta ohimenevästä trendistä tai hypestä. Osa on syventynyt tarkemmin. Uskomme jälkimmäisten olevan paremmalla polulla. Ilmiössä on kaikki hypen tunnusmerkit, mutta perimmiltään kiinnostus on varsin oikeutettua. Dataa on aina hyödynnetty ja pysyäkseen kilpailun kärjessä, on hyödyntäminen tehtävä parhain mahdollisin välinein ja menetelmin. Big datassa mahdollistajana on teknologian vauhdikas kehitys.

Sivut