Geenidata esimerkkinä big datasta

Tunnetuin ihmisen geeniperimää kartoittanut projekti on Human Genome Project.

The Human Genome Project (HGP) was one of the great feats of exploration in history - an inward voyage of discovery rather than an outward exploration of the planet or the cosmos; an international research effort to sequence and map all of the genes - together known as the genome - of members of our species, Homo sapiens. Completed in April 2003, the HGP gave us the ability, for the first time, to read nature's complete genetic blueprint for building a human being.

Big data ja terveydenhuolto

Yhdysvalloissa NIH (National Institute of Health) julkisti Big data -portaalin Alzheimerin vastaisen taistelun tueksi:

A National Institutes of Health public-private partnership to transform and accelerate drug development achieved a major milestone with the launch of a new Alzheimer’s Big Data portal—including delivery of the first wave of data—for use by the research community.

Terveydenhuollon kehityksessä datalle suuria odotuksia

Terveydenhuolto on tunnistettu yhdeksi potentiaalisimmista aloista, joissa datan paremmalla hyödyntämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Alalta on jo julkisia big data -toteutuksia, vaihdellen potilastietojen paremmasta hallinnasta sairaalasta kotiuttamisen optimointiin ja keskosten elintoimintojen ennustamiseen. Mikä parasta, terveydenhuollon esimerkeissä toistuu useasti laajalti hyväksytty kehityksen suunta, jossa potilaiden palvelu paranee ja työn mielekkyys kasvaa. Näiden ohella saavutetaan säästöjä, joten kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Big data ja terveydenhuolto

Datan avulla haetaan parannuskeinoja sairauksiin

Flatiron Health on muutaman vuoden ikäinen yritys Yhdysvalloista, mutta hyvä esimerkki meneillään olevasta datavallankumouksesta terveydenhuollossa(kin). Tavoite on kunnianhimoinen: löytää parannuskeino syöpään. Googlen sijoitusrahasto uskoo yritykseen runsaan 100 milj.$ verran jo nyt.

Big data ja terveydenhuolto

Terveydenhuolto yksi suurista voittajista

Big data -koulutusten yhteydessä tulee usein keskustelua siitä, mitkä ovat eniten ja nopeimmin big datasta hyötyviä toimialoja. Aluksi jälleen pitäisi tietenkin määrittää käsitteen täsmällinen sisältö, mutta yleisellä tasolla käytetyimpiä esimerkkejä ovat:

Sivut