Big data -käsite alkoi kasvattaa tunnettuuttaan vauhdilla vuonna 2011.

big datan suosio Google-hauissa noussut vuodesta 2011

Se on tullut esitellyksi mediassa kattavasti (Harward Business Review, Wired, Economisti, Helsingin Sanomat, Tietoviikko, Tietokone jne.) ja kiinnostus ilmiötä kohtaan on kasvanut.

Big datan määritelmä

Käsitteelle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Tyypillisesti sillä viitataan:

  1. Meneillään olevaan datan määrän eksponentiaaliseen kasvuun
  2. Suurten datamäärien ja -virtojen tarjoaamaan haasteeseen vastaamiseen teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden avulla

Lue lisää

Hadoop

Hadoop on vuonna 2006 julkistettu avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekti. Sen lisenssi (Apache) sallii paitsi vapaan käytön, niin myös muuntelun ilman pakkoa julkistaa tehtyjä lisäyksiä tai muutoksia. Se on nykyään mukana suuressa osassa big data -ratkaisuja ja niidenkin kohdalla, jotka eivät Hadoopia millään tavalla sisällä, on keskeisessä roolissa markkinointiviestinnässä yhteensopivuuden korostaminen.

Lue lisää

Kirja "Big data - tiedon vallankumous"

Ivorion Immo Salo on kirjoittanut yleistajuisen kuvauksen big data -ilmiöstä ja siihen liittyvistä keskeisistä teknologioista, tuotteista ja palveluista. Kirja tuli kauppoihin keväällä 2013.

Lue lisää