Markku Alanko | To 15.1.2015

Ensimmäisenä Hadoop toimijana rohkaistuneen Hortonworksin pörssiin listautuminen voidaan ainakin alkuvauhdin perusteella kuitata varsin onnistuneeksi liikkeeksi. Markkina-arvostus ylitti ennusteet ja yhtiön pörssiarvo on toistaiseksi vakiintunut yli miljardiin dollariin. Kovimmat kilpailijat MapR ja Cloudera ovat varmasti seuranneet prosessia mielenkiinnolla ja miettivät nyt omaa ajoitustaan vastaavien liikkeiden osalta. Fortune on haastatellut MapR:n toimitusjohtajaa, John Schroederia, aiheesta.

Immo Salo | To 8.1.2015

Blogin avaaminen ja kilpailu hakukonenäkyvyydestä

Aloitin big datasta kirjoittamisen syksyllä 2011, kun näytti siltä, että nousussa on uusi hype. Domain bigdata.fi oli vielä vapaana, eikä aiheesta löytynyt montaakaan kirjoitusta suomeksi. Google-robotti nappasi koukkuun hyvin ja asema hakutuloksissa nousi nopeasti suomenkielisissä hauissa hyvään sijoitukseen. Kilpailevana blogina oli hadoopbigdata.wordpress.com, jota ei enää ole olemassa. Kisa hakukonenäkyvyydestä oli tiukka aina joulukuuhun 2012.

Immo Salo | Ma 5.1.2015

Hadoopista on puhuttu vuosia ja big data -ilmiön suosion nousun myötä sille on ennustettu keskeistä rooli tulevaisuuden datavarastona tai tietojenkäsittelyn moottorina. Venturebeat pitää tätä varmana kehityksenä:

At the end of 2013, the industry was still debating whether Hadoop and related big data technologies were going to become mainstream or were just niche technologies for Internet companies.

Immo Salo | Su 4.1.2015

Vai sittenkin esineiden internet tai teollinen esineiden internet? Käsitteistä ei ole pulaa. Sensorisen datan noususta on puhuttu pitkään ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat kiistatta suuret. McKinseyn "Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity" -esityksessä 2011 maalailtiin seuraavasti:

Immo Salo | Pe 2.1.2015

Vaikka big data on suomennettu harhaanjohtavasti massadataksi tai tämän päivän Helsingin Sanomissa jopa suuraineistoksi, on olennaisin ydin monipuolisen, nopeasti kasvavan ja joskus suuren datamäärän hyödyntämisessä niin, että arvokas informaatio saadaan siitä uutetuksi päätöksenteon tueksi tai vaikka tuotekehitysinnovaatioita vauhdittamaan.

Tässä teema-artikkelissa (Manialehti, s. 14 4/2014) Big Data Pump valaisee tarjolla olevia käytännön hyötyjä (PDF):

Vierailija | Marko Yli-Pietilä | Teradata | Ma 22.12.2014

Big data on yksi vuoden 2013 muotikäsitteistä tiedonhallinnan ja analytiikan alalla. Gartnerin Hype Cycle for Emerging Technologies 2013 käyrällä big data on saavuttamassa käyrän lakipisteen, jota kutsutaan myös nimellä Peak of Inflated Expectations. Gartnerin mukaan big data on siis vaiheessa, jossa siihen kohdistuu ylisuuria odotuksia. Lakipisteen jälkeen odotettavissa on pettymyksiä, kun suuret lupaukset ja odotukset eivät täyttyneetkään. Yrityksissä liikkeelle on lähdetty osaksi kokeilumielellä ja osaksi big datan ympärille luodun pelkoilmapiirin kirittäminä.

Immo Salo | To 18.12.2014

CSC esittää ennustuksensa vuoden 2015 IT-trendeistä (The 6 hottest IT trends for 2015) ja ennustaa big datan arkipäiväistyvän ensi vuonna.

Big data is really gonna enter the boardroom

Lisäksi hehkutusta saa esineiden internet, jonka esitetään olevan jatkumoa jo tutuksi tulleelle akronyymille SMAC, Social, Mobile, Analytics, Cloud.

Immo Salo | Ma 15.12.2014

Hortonworks listautui Hadoop-yrityksistä ensimmäisenä. MapR ja Cloudera ovat toimitusjohtajien suulla molemmat ilmaisseet tavoitteekseen listautumisen, mutta nähtäväksi jää, onko markkinoilla tilaa kaikille kolmelle vai tuleeko yrityskauppoja. Hortonworksin markkina-arvo on nyt n. 1 mrd $ ja kurssi on noussut antiin osallistuneiden näkökulmasta hienosti:

Immo Salo | To 11.12.2014
Uusi koulutus foorumi Sitra

Tänään aloitti työnsä Sitran Uusi koulutus -foorumi, jossa pohditaan koulutuksen tulevaisuutta. Foorumi on jatkoa Sitran aiemmin järjestämille muihin teemoihin keskittyneille foorumeille.

Sivut

Viimeisin vierailijakirjoitus

Marko Yli-Pietilä
Midagon Oy

Vierailijakirjoitukset

Marko Yli-Pietilä | Midagon Oy
Maija Marttila-Kontio | Itä-Suomen yliopisto
Samu Paajanen | Rongo Oy